Hello Phuket

# 1 Best Phuket's Chauffeured Transportation Service (Bus, Mini Van, Sedan) since 1985
 
Booking
Visa Master
 
ตำแหน่งงานว่าง
   
     พนักงานขับรถตู้ (ด่วน)
คุณสมบัติ : จำนวนที่รับ 4 ตำแหน่ง
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
คุณสมบัติ :
1.เพศชาย อายุ 25-45 ปี
2.ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
3.มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดที่ 2 (อนุญาตให้ขับรถทุกประเภท)
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
5.รู้จักเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและพังงาเป็นอย่างดี
6.มีประสบการณ์ด้านการขับรถ
7.ขยัน และมีใจรักงานบริการ
สวัสดิการและผลประโยชน์
1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.ประกันสังคม
3.กิจกรรมกีฬาสี
4.สหกรณ์ออมทรัพย์
   
     OP พนักงานจัดรถ กะดึก (ด่วน)
คุณสมบัติ : จำนวนตำแหน่งที่รับ 2 ตำแหน่ง
วุฒิ ปวส หรือ ปริญญาตรี
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
2. ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ ด้านสายงานการจัดรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความเสียสละ ซื่อสัตย์
สวัสดิการและผลประโยชน์
1.ชุดยูนิฟอร์ม
2.ประกันสังคม
3.กิจกรรมกีฬาสี
4.กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี
5.สหกรณ์ออมทรัพย์
   
 
 
 
 
   
Home | About us | History | Services | Policy | Reservation | Customer | Projects | F.A.Q. | Contact us | Career
Phuket
     
Phuket